Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56.780.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 283903 (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzy) udziały o wartości 200,00 zł (dwieście złotych) każdy udział.

  • Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry