Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
Strona główna/Menu podmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa, na podstawie § 6 Umowy Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz wytwórczej, a w szczególności:

 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.31.Z)
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 • produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykonuje usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Katowice. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki.

 • Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
do góry