Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000107532
Numer identyfikacji podatkowej: 634-012-86-30
Kapitał zakładowy: 56 780 600 zł

  • Podmiot udostępniający informację:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry