przejdź do treści
 • język migowy
BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
Strona główna/Menu podmiotowe/Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO) przyjmują bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Katowice z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów do GPZO jest wnoszenie przez mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do GPZO przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec, za okazaniem dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Katowic, może przywieźć i bezpłatnie tzn. w ramach opłaty wniesionej do Urzędu Gminy oddać do zagospodarowania odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Mieszkaniec zobowiązany jest do samodzielnego rozdzielenia przywiezionych odpadów wg frakcji i do załadowania ich do odpowiednich pojemników/kontenerów.

W GPZO przyjmujemy odpady:

 • odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zielone i ogrodowe,
 • papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • szkło,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - z remontów prowadzonych samodzielnie,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, smary, opakowania po farbach/lakierach, termometry rtęciowe, świetlówki, kwasy, alkalia (substancje żrące), odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe itp.

W GPZO nie zostaną przyjęte:

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.
 • odpady z materiałów izolacyjnych takich jak papa, wełna mineralna, ondulina, itp.
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Lokalizacja GPZO:

 • Katowice, ul. Milowicka 7A - tel. 32 35 87 671
 • Katowice, ul. Obroki 140 - tel. 32 35 87 600
 • Katowice ul. Zaopusta 70 - tel. 668 654 659
 • Katowice ul. Bankowa 10 - tel. 32 25 97 365

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 - 17:00
 • wtorek w godzinach 9:00 - 20:00
 • soboty w godzinach 8:00 - 13:00

 

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta mieści się w Katowicach na ul. Obroki 140

BOK czynne jest od poniedziałku do piątku w godz:
poniedziałek - środa: 07:00 - 15:00
czwartek: 07:00 - 17:00
piątek: 07:00 - 13:00
email: 
Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek - środa: 07:00 - 14:30
czwartek: 07:00 - 16:30
piątek: 07:00 - 12:45

Telefony do Biura Obsługi Klienta:

 • 32/35 87 612

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Dysponujemy nowoczesną stacją diagnostyczną uprawnioną do wykonywania obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych samochodów wszystkich typów i marek, przyczep, naczep oraz ciągników rolniczych a także do badania pojazdów zasilanych gazem.
Stacja zlokalizowana jest w Katowicach na ul. Obroki 140

Kontakt:
tel: 32/35 87 619

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 19:00
w soboty: 7:00 - 13:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
Klaja Adam 2020-06-19 08:29:57
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
5121
do góry